Od 2022 roku obowiązują nowe terminy dot. korekt do ZUS

Od 2022 roku obowiązują nowe terminy dot. korekt do ZUS
Od 2022 roku obowiązują nowe terminy, w jakich płatnicy składek mogą przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych
(ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA).⏳
Płatnik składek może dostarczać korekty dokumentów rozliczeniowych za okresy:
▶️od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. – w terminie do 1 stycznia 2024 r.
▶️od stycznia 2022 r. – do 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy.
Po tym czasie ZUS nie przyjmie korekt dokumentów rozliczeniowych, ponieważ nie będzie możliwa zmiana stanu rozliczenia na koncie płatnika składek. . Możliwe to będzie jedynie na podstawie prawomocnej decyzji ZUS lub prawomocnego orzeczenia sądu – wyłącznie na koncie ubezpieczonego.