Wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2024 roku

Wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2024 roku
13 czerwca Rada Ministrów przyjęła propozycje wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej w 2024 roku. 💵
Minimalne wynagrodzenie:
👉 od stycznia 2024 r. – 4242 zł brutto,
👉 a od lipca 2024 r. – 4300 zł brutto.
Minimalna stawka godzinowa:
👉 od stycznia 2024 r. – 27,70 zł,
👉 a od lipca 2024 r. – 28,10 zł.