Cennik

Ewidencja przychodów dla celów podatku zryczałtowanego
Ilość zapisów księgowychcena netto
do 5 szt.150,00 zł
do 20 szt.200,00 zł
21 – 35 szt.300,00 zł
36 – 50 szt.400,00 zł
Za każde kolejne rozpoczęte 20 zapisów 150.00 zł
Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów
Ilość zapisów księgowychcena netto
do 5 szt.200,00 zł
6 – 10 szt.250,00 zł
11 – 20 szt.350,00 zł
21 – 30 szt.400,00 zł
31 – 40 szt.450,00 zł
41 – 50 szt.500,00 zł
Za każde kolejne rozpoczęte 20 zapisów 200,00 zł 
Księgi Handlowe
Ilość zapisów księgowychcena netto
do 10 szt.500,00 zł
11 – 20 szt.600,00 zł
21 – 30 szt.750,00 zł
31 – 40 szt.900,00 zł
41 – 50 szt.1000,00 zł
Za każde kolejne rozpoczęte 20 zapisów 400,00 zł 
Kadry – Płace
Ilość pracownikówcena netto
od 1-5 pracowników80,00 zł.
od 5 pracowników w górę70,00 zł.
 
Umowy o pracę i umowy cywilnoprawnecena netto
Deklaracja PFRON100,00 zł.
Zgłoszenie do PFRON150,00 zł.
Zgłoszenie obcokrajowca do Urzędu Pracy200,00 zł.
Pozostałe usługi
 cena netto
Założenie teczki osobowej dla jednego pracownika150,00 zł.
Przeprowadzenie szkolenia stanowiskowego BHP dla jednego pracownika 

200,00 zł.

Ocena ryzyka zawodowego dla jednego stanowiska pracy200,00 zł.
Deklaracja Intrastat – wywóz400,00 zł.
Deklaracja Intrastat – przywóz400,00 zł.
Raporty do GUS150,00 zł.
Wysyłanie elektronicznych deklaracji0,00 zł.
 

Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego

Średnie  wynagrodzenie  z  całego  roku  podatkowego  (nie mniej niż 500,00 zł)
Analiza księgowań i naliczeń zobowiązań podatkowych dotyczących okresów poprzedzających podpisanie umowyOpłata w wysokości 1/2 opłat wymienionych w cennikach

powyżej

 

Wyprowadzanie zaległości podatkowych

Opłata w wys. opłat wymienionych w cennikach powyżej,

minus rabat 25% za każdy pełny rok kalendarzowy

Rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym600,00 zł.
Rejestracja zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym400,00 zł.
Przygotowanie wniosku sądowego o nakaz zapłaty250,00 zł.
Udział w czynnościach sprawdzających z US lub kontrolach z urzędu 

Od 200,00 zł

Korekta deklaracji z winy klienta

(dostarczenie dokumentów po terminie)

 

100,00 zł.

 

Pozostałe usługi wyceniamy godzinowo

200,00 zł/godz. (w godzinach 9:00-17:00) pozostałe godziny 400,00 zł/godz.

Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.