Cennik

Ewidencja przychodów dla celów podatku zryczałtowanego
Ilość zapisów księgowych cena netto
do 5 szt. 150,00 zł
do 20 szt. 200,00 zł
21 – 35 szt. 300,00 zł
36 – 50 szt. 400,00 zł
Za każde kolejne rozpoczęte 20 zapisów 150.00 zł
Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów
Ilość zapisów księgowych cena netto
do 5 szt. 200,00 zł
6 – 10 szt. 250,00 zł
11 – 20 szt. 350,00 zł
21 – 30 szt. 400,00 zł
31 – 40 szt. 450,00 zł
41 – 50 szt. 500,00 zł
Za każde kolejne rozpoczęte 20 zapisów 200,00 zł  
Księgi Handlowe
Ilość zapisów księgowych cena netto
do 10 szt. 500,00 zł
11 – 20 szt. 600,00 zł
21 – 30 szt. 750,00 zł
31 – 40 szt. 900,00 zł
41 – 50 szt. 1000,00 zł
Za każde kolejne rozpoczęte 20 zapisów 400,00 zł  
Kadry – Płace
Ilość pracowników cena netto
od 1-5 pracowników 80,00 zł.
od 5 pracowników w górę 70,00 zł.
 
Umowy o pracę i umowy cywilnoprawne cena netto
Deklaracja PFRON 100,00 zł.
Zgłoszenie do PFRON 150,00 zł.
Zgłoszenie obcokrajowca do Urzędu Pracy 200,00 zł.
Pozostałe usługi
  cena netto
Założenie teczki osobowej dla jednego pracownika 150,00 zł.
Przeprowadzenie szkolenia stanowiskowego BHP dla jednego pracownika  

200,00 zł.

Ocena ryzyka zawodowego dla jednego stanowiska pracy 200,00 zł.
Deklaracja Intrastat – wywóz 400,00 zł.
Deklaracja Intrastat – przywóz 400,00 zł.
Raporty do GUS 150,00 zł.
Wysyłanie elektronicznych deklaracji 0,00 zł.
 

Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego

Średnie  wynagrodzenie  z  całego  roku  podatkowego  (nie mniej niż 500,00 zł)
Analiza księgowań i naliczeń zobowiązań podatkowych dotyczących okresów poprzedzających podpisanie umowy Opłata w wysokości 1/2 opłat wymienionych w cennikach

powyżej

 

Wyprowadzanie zaległości podatkowych

Opłata w wys. opłat wymienionych w cennikach powyżej,

minus rabat 25% za każdy pełny rok kalendarzowy

Rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym 600,00 zł.
Rejestracja zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym 400,00 zł.
Przygotowanie wniosku sądowego o nakaz zapłaty 250,00 zł.
Udział w czynnościach sprawdzających z US lub kontrolach z urzędu  

Od 200,00 zł

Korekta deklaracji z winy klienta

(dostarczenie dokumentów po terminie)

 

100,00 zł.

 

Pozostałe usługi wyceniamy godzinowo

200,00 zł/godz. (w godzinach 9:00-17:00) pozostałe godziny 400,00 zł/godz.

Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.