Nowy plik JPK

Nowy plik JPK

Od 1 października 2020, deklaracje VAT-7 i VAT-7K oraz plik JPK zastąpi odpowiednio dokument – JPK_V7M (rozliczenie miesięczne) lub JPK_V7K (rozliczenie kwartalne).

Nowy plik JPK będzie stanowił podstawę do rozliczenia podatku VAT, lecz także dostarczy organom podatkowym dane znajdujące się w rejestrze VAT celem weryfikacji nieprawidłowości.

1.10.2020 roku pojawi się również obowiązek raportowania do urzędu skarbowego faktur sprzedaży według kodów oraz rodzajów transakcji. Nakłada to sprzedawców towarów i usług  oznaczania tzw Kodów GTU. Na jednej fakturze sprzedaży może być kilka kodów GTU. (tabela do pobrania w załączeniu)
Na fakturach sprzedaży powinny pojawić się także Symbole PROCEDURY:
– SW – dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy (gdy sprzedajecie towary za granicę dla osób prywatnych),
– EE – świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy (m.in tzw. procedura MOSS)’
– TP – powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy
– TT_WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonanego przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy
– TT_D dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy,
– MR_T – świadczenie usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy’
– MR_UZ – dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy’
– I_42 – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42,
– I_63 – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63
– B_SPV – transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy’
– B_SPV_DOSTAWA – dostawa towarów oraz świadczenia usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy,
– B_ MPV_PROWIZJA – świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy’
– MPP transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności (dotyczy tylko tych faktury sprzedaży, które mają obowiązkowy MPP).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *